Monumentaal

Herinneringen vastleggen in steen. De ziel, de bezieling, de innerlijke drang abstraheren en vertalen naar een sculptuur.

Capture memories in stone. To abstract the soul, the spirit, the inner urge and to translate it into a sculpture.