Abstract

Vrij van vaste beelden laten leiden door de steen, op zoek naar mooie vormen. Abstractie van het onderbewuste.

Free from fixed images guided by the stone, looking for beautiful shapes. Abstraction of the subconscious.